Rezultati istraživanja stavova građana Grada Velike Gorice

U ožujku 2016. provedeno je istraživanje stavova građana Grada Velike Gorice o…