SuDjeluj na seminaru!

Srijeda, 30. 3. 2016. od 11:00 do 17:30 sati 

Dvorana gradske uprave Grada Velike Gorice

Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica

Pozivaju se svi građani, predstavnici udruga i tijela lokalne vlasti te medija koje zanimaju načini na koje se može sudjelovati u donošenju odluka vezanih za korištenje prirodnih resursa – prije svega šuma i voda na području Grada Velike Gorice – da prisustvuju seminaru Participativno upravljanje prirodnim resursima.

Naglasak seminara bit će na pregledu lokalnih prirodnih resursa na području Grada Velike Gorice, primjerima dobre prakse načela dobrog upravljanja te modelima građanske participacije u Hrvatskoj i u svijetu. Program seminara možete pogledati ovdje.

Izniman doprinos seminaru dat će g. Olivier Bertrand, vijećnik u vijeću francuskog Grada Grenoblea, koji će predstaviti slučaj vraćanja vodnog komunalnog poduzeća Eaux de Grenoble u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te model sadašnjeg upravljanja vodnim resursom kao javnim dobrom.

Seminar je također dio Treće konferencije o dobroj ekonomiji. Više informacija o konferenciji i cjelokupnom programu pročitajte ovdje. Informacije o konferenciji možete pratiti i na Facebook stranici i na Facebook eventu.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, ali radi ograničenog broja sudionika, molimo sve zainteresirane da svoje sudjelovanje uz naznaku Imena i prezimena te organizacije iz koje dolaze, prijave najkasnije do 29. 3. 2016. e-poštom na adresu daniel.rodik@door.hr.