Snimljen video o zagovaračkim kampanjama u sklopu projekta

Snimljen je kratki video uradak o zagovaračkim kampanjama u sklopu projekta  Participativno upravljanje prirodnim resursima.