Rezultati istraživanja stavova građana Grada Velike Gorice

U ožujku 2016. provedeno je istraživanje stavova građana Grada Velike Gorice o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima. Istraživanje je osmišljeno u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, a provodilo se putem telefonskog anketiranja slučajnog uzorka od 500 punoljetnih građana Grada Velike Gorice.

Ukratko, rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najvećim dijelom ne sudjeluju u političkim i društvenim akcijama na području Grada Velika Gorica, pogotovo ako se radi o javnom izražavanju vlastitog mišljenja putem prosvjeda, sudjelovanja na političkom skupu ili u medijima. Ipak, više od 50% spremno je uključiti se u javnu raspravu vezanu za rješavanje pojedinih problema na području zaštite okoliša i prirode.

Samo otprilike 4% ispitanika aktivno je uključeno u rad lokalne okolišne udruge i/ili svog mjesnog odbora. Iz toga proizlazi da većina ispitanika nije dovoljno upoznata s radom svog mjesnog odbora kao ni s načinom na koji državna i lokalna vlast gospodare prirodnim resursima na području Grada Velika Gorica te bi voljeli biti informiraniji o radu lokalne vlasti.

Građani Velike Gorice u najvećoj mjeri imaju pozitivno mišljenje o prirodi, društvenom, kulturnom i zabavnom životu i ekonomskoj situaciji na području Grada Velika Gorica te općenito o lokalnoj zajednici. Doživljavaju Veliku Goricu kao prekrasno mjesto za život te ih više od trećine smatra da mlada osoba u Velikoj Gorici ima dovoljno mogućnosti za ostvarenje uspješne i sigurne budućnosti.

Više informacija popraćenih grafičkim prikazima može se naći u službenim Rezultatima prvog istraživanja stavova građana GVG .

 


0 Likes0 Comments2 Minutes

Održan prvi seminar

U Velikoj Gorici, 30. ožujka 2016. održan je prvi seminar u sklopu projekta „Participativno upravljanje prirodnim resursima“ na kojem su sudjelovali predstavnici gradskih ureda i tvrtki, udruga te zainteresirani građani.

Seminar je zamišljen kao polazišna točka za daljnji razvoj modela uključivanja građana u upravljanje prirodnim resursima na području Grada Velika Gorica.

Detaljnije o seminaru u Priopćenju za medije.

Prezentacije predavača:

Fotogalerija.


0 Likes0 Comments1 Minutes

Zagovaračka strategija

Zagovaranje je skup aktivnosti ili proces zauzimanja za, podržavanja ili predlaganja određenih mjera ili ciljeva koji teži utjecati na odluke unutar političkih, ekonomskih i društvenih sustava. Lokalne aktivnosti zagovaranja unutar ovog projekta provodit će se na temelju priložene Zagovaracke_strategije_suDjelujVG .

 


0 Likes0 Comments1 Minute