Rezultati završnog istraživanja stavova građana Grada Velike Gorice

Cilj istraživanja je utvrditi razinu svijesti i mišljenja stanovnika Grada Velike Gorice o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima.

Anketiranje se provodilo metodom ankete kroz telefonsko anketiranje (CATI-Computer Assisted Telephone Interviewing) u oba istraživačka vala. Izradio se stratificirani slučajni uzorak punoljetnih građana s područja Grada Velike Gorice, pri čemu je je u pravom valu broj ispitanika bio 501, dok je u drugom valu bio 507 (ukupno 1008 ispitanika u dva istraživačka vala).

Upravljanje okolišnim resursima, posebno u zapadnim demokracijama, se sve više oslanja na sudjelovanje grupa građana i nevladinih organizacija i to primarno zbog potencijala za poboljšanje učinkovitosti upravljanja kvalitete okoliša kroz donošenje odluka u kojima svi relevantni dionici imaju pravo glasa. Glavni cilj participativnog upravljanja jest omogućavanje građanima izražavanje informiranog mišljenja o temama koje su relevantne za njihovu kvalitetu života. Time se posljedično produbljuju i proširuju demokratski procesi, a sami građani mogu razvijati osobnu odgovornost i razumijevanje kompleksnijih društvenih i prirodnih problema. Takvim pristupom i politika dobiva na povećanju legitimiteta.

Smatra se da uključivanje lokalnog znanja građana-laika može pridonijeti donošenju kvalitetnijih odluka i omogućuje socijalno učenje s čime se potiče održiviji razvoj. Osim toga, pretpostavlja se da uključivanje građana-laika u lokalno donošenje odluka ima potencijal za otvaranje i uspostavljanje mreže dionika koje mogu doprinijeti podizanju sveukupnih ekoloških standarda. U tom kontekstu je važno istraživati stavove građana o upravljanju lokalnim resursima. Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Grad Velika Gorica, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) su u sklopu projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima (#suDjelujVG) od 3. studenog 2015. do 3. studenog 2017. radili na promicanju transparentnosti i uključenosti građana u upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području grada Velike Gorice. Upravo se stoga organiziralo provođenje anketnog istraživanja stavova građana grada Velike Gorice kako bi se dobio uvid u moguće promjene tijekom tog dvogodišnjeg razdoblja.

Upitnikom su se nastojali istražiti stavovi građana o upravljanju lokalnim resursima, pa stoga sadrži ove podteme: a) spremnost na građansku participaciju općenito te specifično na participaciju povezanu s lokalnim okolišnim resursima; b) zadovoljstvo politikama Grada Velike Gorica koje se odnose na upravljanje lokalnim resursima, specifično šumama i vodama; c) informiranost o radu lokalne vlasti Grada Velika Gorica općenito te specifično vezano za okolišne teme; upoznatost s mjesnim odborom, zadovoljstvom rada mjesnog odbora te upoznatost s dostupnosti javnih prostora u kojim se građani mogu okupljati; d) osnovna socio-demografska obilježja ispitanika te uključenost kućanstvu u vodovodnu i komunalnu infrastrukturu. Istraživanje je osmišljeno u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u sklopu Centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti.

Izvještaj pogledajte ovdje.


0 Comments4 Minutes

Rezultati istraživanja stavova građana Grada Velike Gorice

U ožujku 2016. provedeno je istraživanje stavova građana Grada Velike Gorice o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima. Istraživanje je osmišljeno u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, a provodilo se putem telefonskog anketiranja slučajnog uzorka od 500 punoljetnih građana Grada Velike Gorice.

Ukratko, rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najvećim dijelom ne sudjeluju u političkim i društvenim akcijama na području Grada Velika Gorica, pogotovo ako se radi o javnom izražavanju vlastitog mišljenja putem prosvjeda, sudjelovanja na političkom skupu ili u medijima. Ipak, više od 50% spremno je uključiti se u javnu raspravu vezanu za rješavanje pojedinih problema na području zaštite okoliša i prirode.

Samo otprilike 4% ispitanika aktivno je uključeno u rad lokalne okolišne udruge i/ili svog mjesnog odbora. Iz toga proizlazi da većina ispitanika nije dovoljno upoznata s radom svog mjesnog odbora kao ni s načinom na koji državna i lokalna vlast gospodare prirodnim resursima na području Grada Velika Gorica te bi voljeli biti informiraniji o radu lokalne vlasti.

Građani Velike Gorice u najvećoj mjeri imaju pozitivno mišljenje o prirodi, društvenom, kulturnom i zabavnom životu i ekonomskoj situaciji na području Grada Velika Gorica te općenito o lokalnoj zajednici. Doživljavaju Veliku Goricu kao prekrasno mjesto za život te ih više od trećine smatra da mlada osoba u Velikoj Gorici ima dovoljno mogućnosti za ostvarenje uspješne i sigurne budućnosti.

Više informacija popraćenih grafičkim prikazima može se naći u službenim Rezultatima prvog istraživanja stavova građana GVG .

 


0 Comments2 Minutes

Održan prvi seminar

U Velikoj Gorici, 30. ožujka 2016. održan je prvi seminar u sklopu projekta „Participativno upravljanje prirodnim resursima“ na kojem su sudjelovali predstavnici gradskih ureda i tvrtki, udruga te zainteresirani građani.

Seminar je zamišljen kao polazišna točka za daljnji razvoj modela uključivanja građana u upravljanje prirodnim resursima na području Grada Velika Gorica.

Detaljnije o seminaru u Priopćenju za medije.

Prezentacije predavača:

Fotogalerija.


0 Comments1 Minute

Zagovaračka strategija

Zagovaranje je skup aktivnosti ili proces zauzimanja za, podržavanja ili predlaganja određenih mjera ili ciljeva koji teži utjecati na odluke unutar političkih, ekonomskih i društvenih sustava. Lokalne aktivnosti zagovaranja unutar ovog projekta provodit će se na temelju priložene Zagovaracke_strategije_suDjelujVG .

 


0 Comments1 Minute

Tiskan letak #suDjelujVG!

Pogledajte elektroničku verziju letka #suDjelujVG !

 


0 Comments1 Minute