Rezultati istraživanja stavova građana Grada Velike Gorice

U ožujku 2016. provedeno je istraživanje stavova građana Grada Velike Gorice o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima. Istraživanje je osmišljeno u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, a provodilo se putem telefonskog anketiranja slučajnog uzorka od 500 punoljetnih građana Grada Velike Gorice.

Ukratko, rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najvećim dijelom ne sudjeluju u političkim i društvenim akcijama na području Grada Velika Gorica, pogotovo ako se radi o javnom izražavanju vlastitog mišljenja putem prosvjeda, sudjelovanja na političkom skupu ili u medijima. Ipak, više od 50% spremno je uključiti se u javnu raspravu vezanu za rješavanje pojedinih problema na području zaštite okoliša i prirode.

Samo otprilike 4% ispitanika aktivno je uključeno u rad lokalne okolišne udruge i/ili svog mjesnog odbora. Iz toga proizlazi da većina ispitanika nije dovoljno upoznata s radom svog mjesnog odbora kao ni s načinom na koji državna i lokalna vlast gospodare prirodnim resursima na području Grada Velika Gorica te bi voljeli biti informiraniji o radu lokalne vlasti.

Građani Velike Gorice u najvećoj mjeri imaju pozitivno mišljenje o prirodi, društvenom, kulturnom i zabavnom životu i ekonomskoj situaciji na području Grada Velika Gorica te općenito o lokalnoj zajednici. Doživljavaju Veliku Goricu kao prekrasno mjesto za život te ih više od trećine smatra da mlada osoba u Velikoj Gorici ima dovoljno mogućnosti za ostvarenje uspješne i sigurne budućnosti.

Više informacija popraćenih grafičkim prikazima može se naći u službenim Rezultatima prvog istraživanja stavova građana GVG .