S namjerom unapređenja kvalitete upravljanja prirodnim resursima i shodno tome održivog razvoja Grada Velike Gorice, pokrenut je projekt u sklopu IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima  Participativno upravljanje prirodnim resursima. 

Partneri projekta Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Grad Velika Gorica, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) radit će na promicanju transparentnosti i uključenosti građana u upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području grada Velike Gorice.

Opći cilj projekta

Pridonijeti kapacitetima organizacija civilnog društva (OCD) kako bi pratile i surađivale s lokalnim vlastima pri provođenju javnih politika bitnih za upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima.

Specifični cilj projekta

Uspostaviti trajnu suradnju između OCD-a i lokalnih vlasti u obliku višesektorske radne skupine koja će pratiti upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima, ukazivati na nepravilnosti te voditi javne diskusije o aktualnim pitanjima u Velikoj Gorici.

Aktivnosti

U sklopu projekta provest će se ankete kako bi se ispitalo mišljenje lokalne javnosti o transparentnosti i otvorenosti lokalne administracije i lokalnih politika upravljanja prirodnim resursima te upoznatost s participativnim oblikom upravljanja.

S ciljem edukacije na temu participativnog upravljanja prirodnim resursima te izgradnje kapaciteta za praćenje i međusobnu suradnju, za predstavnike lokalne samouprave (LS), organizacija civilnog društva (OCD), medija i zainteresirane građane organizirat će se:

  • seminari,
  • studijsko putovanje u jedincu lokane samouprave u EU koja može biti primjer dobre prakse,
  • programi stručnog osposobljavanja u Gradu Velika Gorica i
  • programi rada za zajednicu u lokalnoj udruzi.

Krajem projekta će se stečena znanja i iskustva podijeliti s kolegama u Koprivnici, Osijeku, Rijeci i Zadru na radionicama prijenosa znanja i iskustva.

Opća populacija bit će adresirana kroz kampanju za uključivanje lokalnog stanovništva u procese kreiranja javnih politika.

Ključan dio projekta je osnivanje i rad višesektorske radne skupine kojom se ostvaruje bliska neposredna suradnja između predstavnika OCD-a, lokalne vlasti, medija i zainteresirane javnosti. Radna skupina će se sastajati barem tri puta godišnje kada će međusobno razmjenjivati informacije o aktualnim problemima u upravljanju prirodnim resursima u Gradu Velika Gorica te predlagati ideje o optimalnom rješavanju tih problema. Radna skupina će također ukazivati na nepravilnosti u upravljanju javnim i prirodnim dobrima.

Projekt Participativno upravljanje prirodnim resursima financiran je u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2012. Izgradnja lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 208.195,89 EUR, a provodit će se 24 mjeseca počevši od 2. studenog 2015.

Trajanje projekta:
24 mjeseca počevši od 2. studenog 2015.

Ukupna vrijednost projekta:
208.195,89 EUR

Izvor financiranja:
Europska unija i Ured za udruge Vlade RH
putem programa IPA 2012