Održan šesti sastanak projektnih partnera

Danas, 6. veljače 2017. održan je u Velikoj Gorici šesti sastanak partnera projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima. Među glavnim temama na sastanku bilo je održavanje seminara za predstavnike civilnog i javnog sektora, medije i građane koje je predviđeno u travnju ove godine. Također je najavljen predstojeći sastanak radne grupe na kojem će se raspravljati o  nekim od zaprimljenih prijedloga građana, a dogovoreni su i zadatci za volontere  angažirane u sklopu samog projekta.

Grad Velika Gorica kroz ovaj projekt kontinuirano radi na unaprjeđivanju komunikacije s građanima kako bi se građani što više uključili u procese odlučivanja o upravljanju šumama i vodama na području Velike Gorice.

6PM