Snimljen video o studijskom putovanju u Bolognu

Projektni partneri su zajedno s predstavnicima civilnog sektora, medija i…


Održan drugi sastanak radne skupine

U četvrtak 3. studenoga 2016. održan je drugi sastanak radne skupine projekta…


Kratki video o seminaru "Participativno upravljanje prirodnim resursima"

U sklopu projekta udruga Kreativni sindikat je napravila prvi video materijal u…


Posjetili smo Bolognu

Prošli tjedan su projektni partneri zajedno s predstavnicima civilnog sektora,…


Uključite se

Uključite se i na linku sudjelujVG podijelite s nama vaše ideje i razmišljanja…


Održan četvrti sastanak projektnih partnera

Danas, 5. rujna 2016. održan je u Velikoj Gorici četvrti sastanak partnera…


Radna skupina za unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima započela s radom

Dana 3. lipnja 2016. u Velikoj Gorici je održan prvi sastanak Radne skupine za…


Rezultati istraživanja stavova građana Grada Velike Gorice

U ožujku 2016. provedeno je istraživanje stavova građana Grada Velike Gorice o…


Održan treći sastanak projektnih partnera

Danas, 3. svibnja 2016. održan je u Velikoj Gorici treći sastanak partnera…